Openingstijden Maandag tot vrijdag - 10:00-19:00
Za - 10:00-16:00
Bel ons 10 2234567890 10 1123456789
Email ons support@sitename.com info@sitename.com

Huisreglement

Huisreglement van Fysiotherapie Velserbroek:

 • Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in het gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 • U dient bij de 1e afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
 • Bij iedere behandeling dient u een eigen handdoek en het afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw therapeut komt u op de afgesproken tijd ophalen.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen.
 • Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register en het Centraal Kwaliteits Register. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
 • Indien u een klacht heeft en deze niet met de fysiotherapeut zelf wilt bespreken, dan kunt u een email sturen aan de praktijkhouders: fysiotherapie@quicknet.nl
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden hier vermeld.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

Huisreglement voor het gebruik van de Oefenzaal:

 • De oefenruimte alleen betreden met schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen.
 • Geen schoenen met zwarte zolen.
 • Neem een handdoekmee.
 • Ieder apparaat na gebruik reinigen met spray en papier.
 • Geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterlaten!